Róbert José Hartmann

Pečuji o FLASHko. Byl to můj sen a ten si teď plním. Tvořím většinu toho, co je slyšet, připravuji programovou skladbu, nastavuji odbavovací systémy, upravuji zvuky, hudbu, mluvené slovy, střihám podcasty a rozhovory, vytvářím podkresy, pečuji o smouvy a chod rádia…

Poznámka strůjce obsahu: „Chosé“ je hlavou(n) rádia 🙂